“Uluslararası Hasar Danışmanınız”


Türkiye ve Avrupa’da maruz kaldığınız kazalarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kaza Uzmanı, mağdurun yanında yer almak amacıyla kurulmuş danışmanlık şirketidir. Maruz kalınan kaza sonucu yaralanma, sakatlık, veya ölüm olması durumunda dahi birçok kazazede hak ettiği tazminatı talep etmemektedir. Kuruluş amacımız gereği kazazedelerin haklarını savunmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kaza mağdurlarını hak edilen tazminatı almaları için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi evrakları nerelerden ve nasıl toplanabileceğiyle ilgili bilgilendiriyoruz.

Talep edilmesi durumunda, tazminat için takip edilmesi gereken süreci kaza mağdurları adına gerçekleştiriyor ve hizmet bedelini alınan tazminat tutarından ödenmesini sağlıyoruz.

Kurumsal


Kaza Uzmanı, hasar yönetimi alanında güvenilir, kaliteli ve sonuç odaklı hizmet sunmayı misyon edinen danışmanlık şirketidir. Türkiye ve Avrupa’da iş ortakları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Meydana gelen iş kazası, trafik kazası ve şiddet mağduriyeti sonucu oluşan yaralanma, sakatlık ve ölümde hak edilen tazminatın en kısa zamanda hak sahiplerine ulaştırılması sağlanmaktadır. Türkiye ve Avrupa’da hasar alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip hukukçuları, hasar eksperleri ve danışmanlarıyla birlikte profesyonel hizmet anlayışını benimsemektedir.

Image

Yurt İçi Hizmetler


Araç değer kaybı, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Bu durum aracın satılmasını zorlaştırır ve 2. El satış değerini düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatır. Araç değer kaybı tazminatı ile, araç sahiplerinin, kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili, bu mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Trafik kazası sonrası araçta meydana gelen maddi hasarların onarım giderleri sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Fakat aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı tazminatı araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödenmekten kaçınılmaktadır.
Araç değer kaybı tazminatı için dava açabileceğiniz süre 2 yıldır.

Trafik kazası kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaylardır. Trafik kazaları çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlanabilir. Sakatlanma durumunda kişinin zararının giderilmesi için tazminat hakları mevcuttur. Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin 2 türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır; Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik. Yaralanmalı trafik kazası tazminatı için dava açabileceğiniz süre 8 yıldır.

(Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) Trafik kazası sonucunda ölüm meydana gelmişse; ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı veya destek verdiği herhangi bir kişi) destekten yoksun kalma tazminatını talep etme hakkı bulunmaktadır. Destekten yoksun kalan kişiler, vefat eden kişiden muhtemel destek süresi boyunca edinecekleri mali desteği tazminat sorumlularından talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabileceğiniz süre 15 yıldır.

Bazı sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı kasko, iş yeri sigortası veya zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar ödemesini kabul etmemektedir. Böyle bir durumda, talebinizin reddedilme sebebi doğru değilse red hasar ödemesi için talepte bulunabilirsiniz. Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak red hasar ödemesi başvurusuyla haklarınızı geri alabilirsiniz.

Kaza kusur oranları Tramer’le belirlenmektedir. Sigorta şirketlerinin kaza tespit tutanaklarının Tramer’e girişiyle, hasar ödenme süreci başlamış olur. Kusur dağılımı çeşitli nedenlerden dolayı yanlış belirlenebilir. Hatalı olduğu düşünülen kusur dağılımı doğru delillerle yapılacak başvuruyla değiştirilebilir. Kaza uzmanı, alanında uzman ekibiyle hatalı kusur dağılımlarını analiz edip sizler için doğru delilleri araştırarak gerekli başvuruları yapmaktadır.

Kaza kusur oranları Tramer’le belirlenmektedir. Sigorta şirketlerinin kaza tespit tutanaklarının Tramer’e girişiyle, hasar ödenme süreci başlamış olur. Kusur dağılımı çeşitli nedenlerden dolayı yanlış belirlenebilir. Hatalı olduğu düşünülen kusur dağılımı doğru delillerle yapılacak başvuruyla değiştirilebilir. Kaza uzmanı, alanında uzman ekibiyle hatalı kusur dağılımlarını analiz edip sizler için doğru delilleri araştırarak gerekli başvuruları yapmaktadır.

İş yerinde veya işin yürütülmesi nedeniyle iş yeri dışında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen zarar uğratan olaylar iş kazasıdır. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. İş kazası sonucu sakatlık olması halinde maddi tazminat, geçici iş göremezlik tazminatı, daimi sakatlık tazminatı, ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Fakat iş kazası sonucu ölüm olması halinde maddi tazminat, geçici iş göremezlik tazminatı, daimi sakatlık tazminatı ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir.


Yurt Dışı Hizmetler


Kaza Uzmanı tüm Avrupa ülkelerinde meydana gelen kazalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avrupa’da meydana gelen kazalar sonucu oluşan mağduriyetinizin minimuma indirmek için güvenilir, kaliteli ve sonuç odaklı hizmet anlayışını benimseyen Kaza Uzmanı ön görüşmelerde her hangi bir ücret talep etmeden danışmanlık sunmaktadır. Avrupa’da gerçekleşen herhangi bir kazada en kısa sürede Türkiye ofisimizi ve ya Hollanda’daki iş ortaklarımızı arayarak kendi dilinizde hizmet alabilirsiniz.

Bize Katılın


   

İş Ortaklarımız


               

İletişim


Tomtom Mah. İstiklal Cad.
Turhol Han Apt. No: 189 /3 Beyoğlu/ İSTANBUL / TURKEY